VEČ KOT 40 IZDANIH DEL


Galerija je v preteklosti priredila več kot 60 razstav posameznih umetnikov in razstav, na katerih so bili predstavljeni različni avtorji. Vsako razstavo je spremljal katalog z besedili poznavalcev likovne umetnosti, Galerija Žula jih je izdala več kot 40: Boris Zaplatil (1995), Viktor Rebernak (1995), Albin Lugarič (1996), Jože Šubic (1996), Oton Polak (1996), Zmago Jeraj (1996), Erik Lovko (1997), Gustav Gnamuš (1997), Marij Vrenko (1997), Rajko Čuber (1997), Sandi Červek (1997), Dušan Fišer (1998), Oto Rimele (1998), Silvan Omerzu (1998), Vlado Stjepić (1998), Zdenka Žido (1998), Bogdan Čobal (1999), Dušan Tršar (1999), Rudolf Kotnik (1999), Bojan Bem (2000), Mirko Rajnar (2001), Zbirka Galerije Žula (2002) …


Galerija je izdala tudi dve likovni knjigi:


OTO RIMELE, DUHOVNOST MATERIALNE ODSOTNOSTI


»Je posameznik, ki zna iz kocke granita izklesati šum vode, in drugi, ki tega ne zmore.« (Oto Rimele)

Strokovna dvojezična monografija je izšla v letu 2012. Avtor umestitve umetnika Ota Rimeleta in njegovega dela je dr. Jure Mikuž.

Rimele je šel še dlje, v svojih postavitvah je zakonitosti barvnih odsevov in senc filigransko preučil in tako ustvaril čarobne nove svetove, v katerih se prepleta materialnost z njihovo barvno osenčeno dematerializacijo. Sam o tem pravi: »Pojavnost podobe razkriva šele njena senca. Kromatično intenzivne barvne oblike na steni nastajajo kot osebna senca objekta, ki pa senco reflektira svoj kromatični naboj, saj so 'hrbti' objektov ovrednoteni z intenzivno barvo. Navznoter, k steni obrnjeni robovi, prekriti z intenzivno barvo, so torej nekakšne projekcijske površine, ki reflektirajo v svojo okolico. Gledalec opazuje njihovo projekcijo barve v območje stene in jih neposredno vidi le od strani. Če je svetloba počelo podobe in senca posledica, je v primeru Iluminacij (naslov kostanjeviške razstave leta 2004) senca nosilka osrednjega pomena: svetlobi razkrivamo pomen tako, da pokažemo njeno senco /…/ Brez nastanka senc tudi ni barve: zato je nujno, da te 'sence' nastanejo, saj je pojavnost podobe celote neločljivo povezana prav z odsevanjem barve v senčne predele na steno.« (odlomek iz besedila)

platnica knjige 'Duhovnost materialne odsotnosti'
prva stran knjige 'Duhovnost materialne odsotnosti'


MARKO KOŠAN, UMETNIK IN GALERIST


Dvojezična likovna knjiga je bila izdana leta 2016 in predstavlja enaindvajsetletno sodelovanje med galeristom Petrom Žulo in akademskim slikarjem Borisom Zaplatilom. Njun odnos je postavljen v okvir razmer na slovenskem umetniškem trgu. Avtor besedila je umetnostni zgodovinar Marko Košan.

Naslov monografije nam pove, da prinaša v Sloveniji zelo redko zgodbo o dolgoletnem sodelovanju in prijateljstvu med slikarjem Borisom Zaplatilom, pripadnikom generacije, ki je prekinila vez z vse bolj hermetičnim visokim modernizmom ter mariborskim galeristom Petrom Žulo. Avtor besedila Marko Košan opiše srž te redke simbioze: »Projekt, ki predstavlja jedro te publikacije, je sad navdihujoče skupne vere v moč vizualnega nagovora slikarskega dojemanja sveta, galerist Peter Žula in slikar Boris Zaplatil pa sta v žlahtnem odnosu naročnika in ustvarjalca z njim ne le uresničila vznemirljivo likovno avanturo, temveč na najboljši način podčrtala vrsto let trajajoče prijateljstvo in medsebojno naklonjenost, temelječo na zaupanju in vzajemnem spoštovanju.«


naslovnica knjige 'Umetnik in galerist'
prva stran knjige 'Umetnik in galerist'
vsebina knjige 'Umetnik in galerist'

Za dodatne informacije o katalogih, likovnih knjigah ter njihovem nakupu nas kontaktirajte.