VEČ KOT 60 UMETNIKOV


Galerija Žula v svoji zbirki hrani dela več kot šestdesetih različnih slovenskih in tujih umetnikov. V nadaljevanju so predstavljeni tisti avtorji, s katerimi galerija najtesneje sodeluje že več let zapored.


BORIS ZAPLATIL


Boris Zaplatil je leta 1982 diplomiral na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Gustavu Gnamušu. V slovenski likovni prostor je vstopil v začetku osemdesetih kot pripadnik generacije 82, ki je prodorno in odmevno vnašala številne novosti, pristope in poglede. Ti so se dopolnjevali s spoznanji, ki so jih v razvoj likovne misli prinesla leta proti koncu stoletja. Zaznati je prehod umetniškega dela od objekta k prostoru, situaciji, razmerju in v socialni prostor. Zaplatilovo umetniško izražanje se razpenja med sliko in kipom, ki mu ponujata številne možnosti večplastnega izražanja, nabitega z barvno živostjo, izjemnim občutkom za detajl in kompozicijo ob razgibani in v tretjo dimenzijo gravitirajoči površini. Živi in dela v Ljubljani.

portret Borisa ZaplatilaKSENIJA ČERČE


Ksenija Čerče je diplomirala leta 1999 iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Tri leta kasneje je še magistrirala. Leta 2003 je prejela Fulbrightovo štipendijo za izpopolnjevanje v Združenih državah Amerike, kjer je magistrirala iz videa in sound arta. Ustvarja tako na področju slikarstva kot na področju zvočne in video umetnosti. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je zaposlena kot izredna profesorica na področju slikarstva. Slike ustvarja z dekonstruiranjem prvotne izvorne podobe motiva do njegove neprepoznavnosti in jih nato nadgrajuje s plastenjem različnih, tudi raznorodnih pomenskih in materialnih slojev. Živi in dela v Ljubljani.

portret Ksenije ČerčeGUSTAV GNAMUŠ


Akademski slikar Gustav Gnamuš je leta 1966 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Maksimu Sedeju. Leta 1978 je postal predavatelj na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Gnamuš je dobitnik več nagrad; leta 1995 je prejel Jakopičevo nagrado, leta 2001 pa Prešernovo nagrado za svoj slikarski opus. Slikar je vodilni mojster abstraktnega kolorizma na Slovenskem. Osrednji raziskovalni problem njegovega ustvarjanja predstavljajo medsebojni odnosi barv in oblik v slikovnem prostoru. Podrobno proučuje tudi pojavne oblike barve, njenega sevanja, interakcije med nosilcem in abstraktno barvno podobo; oblikuje prefinjena stopnjevanja kromatskih učinkov v sterilno čisti barvni atmosferi; išče čim bolj popoln izraz teh srečanj, kar ga vodi k skrajno ekonomični likovni govorici. Gnamuš je predstavnik visokega modernizma; je slikar intuitivnega kompozicijskega reda, dinamične barvne harmonije in premišljene ter obvladane poteze. Živi in dela v Ljubljani.

protret Gustava GnamušaMARJAN GUMILAR


Akademski slikar Marjan Gumilar je leta 1985 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Od leta 2007 je zaposlen kot profesor za slikanje in risanje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Sodi v generacijo izjemno prodornih in kvalitetnih prekmurskih slikarjev. Čeprav je usmerjen v abstrakcijo in raziskuje konceptualne razmere abstraktnega imagizma in je v njegovem delu čutiti podzavestne sledi prekmurskih horizontov in ravnin, je v barvnem pogledu veliko manj zadržan kot njegovi prekmurski kolegi in učinkovito izrablja čutno sproščeno moč jasnih barvnih odtenkov in njihove pripovedne, upodabljajoče lege, kar daje njegovim slikam včasih prav presenetljivo vitalnost in optimizem.

portret Marjana GumilarjaNATAŠA PROSENC STEARNS


Umetnica je diplomirala iz oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Najprej je delovala kot grafična oblikovala, nato pa je po prejetju Fullbrightove štipendije odšla na specializacijo v Los Angeles, kjer na California Institute of the Arts študirala filmsko in video produkcijo. Prosenc Stearnsova je režiserka, scenaristka, montažerka in vizualna umetnica, predvsem pa se ukvarja z video instalacijo. Režirala je osem kratkih filmov, številne dokumentarne filme in štiri celovečerne. V filmih raziskuje nove tehnike in vizualni izraz, v svojih videih pa uporablja učinke tekstur ter naravnih elementov, predvsem vode, ki razjedajo in raztapljajo svojo bližnjo okolico v trajajočem procesu. Umetnica niza podobe, ki združujejo protislovja, kot so lepota in razpadanje, brezskrbnost in nelagodje, pozornost in zasanjanost, napetost in ravnovesje. Živi in dela v Los Angelesu v ZDA ter v Ljubljani.

portret Nataše Prosenc StearnsBOŠTJAN NOVAK


Akademski kipar Boštjan Novak je leta 1992 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani pri profesorju Slavku Tihcu. Javnosti se je predstavil z veliko samostojnimi in skupinskimi razstavami. V njegovih umetniških delih in ustvarjalnem procesu je prisotno zavedanje o pomembnosti opazovanja sveta in njegovih pojavov, ki ga prevaja v skladen likovni jezik, pri tem pa črpa iz bogate zakladnice likovne zgodovine. Prisega na stilizirano figuraliko z abstraktnim ključem, ki mu omogoča kompleksno strukturiranje in bogato pripovednost. Njegovi v javni prostor neopazno umeščeni umetniški predmeti služijo kot okras in so ustvarjeni z namenom, da v prostor vnašajo umetnikovo predstavo o redu. Strukturirani so za filmski pogled, sestavljeni pa iz različnih kadrov, ki povezujejo celotno zgodbo. Živi in dela v Ljubljani.

portret Boštjana NovakaMIRKO RAJNAR


Mirko Rajnar je diplomiral leta 1988 na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Andreju Jemcu. Na začetku delovanja se je posvečal predvsem figuraliki, kasneje pa je svoj umetniški izraz našel v manj oprijemljivi umetnosti. Podobno je bilo z razvojem barvnega izraza, saj je sprva ustvarjal predvsem s čistimi in z močnimi barvami, kmalu pa je prešel k svetlejšim in bolj skrivnostnim odtenkom. Zanj slika predstavlja stanje duha, nemo podobo in zanjo ne išče primerne zgodbe ali razlage. Rajnarjeva umetniška dela upodabljajo predvsem nejasne podobe, ki gledalcu dopuščajo lastno vizualizacijo. Živi in dela v Murski Soboti.

protret Mirka RajnarjaOTO RIMELE


Akademski slikar Oto Rimele je diplomiral leta 1990 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Emeriku Bernardu. Je vizualni umetnik, avtor večpredstavnih prostorskih postavitev, glasbenik in univerzitetni profesor. Rimele je predstavnik spiritualnega minimalizma, v zadnjih desetletjih je razvil povsem samosvoj, minimalističen, a pomensko kompleksen izrazni princip. Občinstvu se je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Kot kitarist je deloval v skupinah Lačni Franz in Laibach. Od leta 1997 poučuje slikanje in risbo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, predava pa tudi na študiju Medijskih komunikacij Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Avtor je dobitnik nagrade Prešernovega sklada za slikarsko razstavo Iluminacije. Živi in dela v Mariboru.

portret Ota RimelaMIHAEL RUDL


Akademski slikar Mihael Rudl je leta 1997 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Gustavu Gnamušu. Podiplomski študij je nadaljeval na isti akademiji pri profesorju Bojanu Gorencu. Slikar se zaveda pomembne vloge abstraktne umetnosti za obdobje modernizma. Njegov način slikanja ni analitičen niti konstruktiven; poteza v slikah je diskretno dinamizirana, tako da je iz oblik in barv sestavljeno organsko zlitje. Pri Rudlovih slikah se opazovalcu dozdeva, da je njegova abstrakcija eksistencialna, da je nosilka osebnosti, ki se rojevajo iz poglobljenega občutka. Glede na izrazito velike formate Rudlovih slik bi lahko rekli, da monumentalna slika jaza šele z njegovim slikarstvom vstopa v slovensko umetnost. Živi in dela v Mariboru.

portret Mihaela RudlaDUŠAN TRŠAR


Dušan Tršar je leta 1963 diplomiral na kiparskem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Frančišku Smerduju in Zdenku Kalinu. V nasprotju s tendencami, ki v kiparstvu izkoriščajo predvsem optične možnosti postavitve ali so kot interaktivne instalacije celo odvisne od vloge gledalca, je Tršarja od nekdaj zanimala le oblika v prostoru. A ne težka, materialno občutna gmota, marveč lahkotna, krhka in neopredeljena, včasih že skoraj dvodimenzionalna. Kipar skulpture ni nikoli reduciral do skrajnosti, da bi postala zgolj prostorska skica brez slehernih asociacij na predmetni svet. Avtor je dobitnik Jakopičeve nagrade za življenjsko delo. Živi in dela v Ljubljani.

portret Dušana TršarjaZDENKA ŽIDO


Akademska slikarka Zdenka Žido je leta 1987 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Andreju Jemcu. Imela je številne samostojne razstave, leta 1986 pa je prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado. Njene slike nastajajo v dolgih časovnih intervalih, njihova vsebina pa povzema tako način slikanja kot tudi posledice takšnih slikarskih seans. Ko so slike končane, nastanejo nekakšne koprene, slikovne opne, ki se bočijo iz stene in nihajo med vidnim in nevidnim. Očitno so občutljive slikarske prikazni, v katerih se iz belega, v resnici nevidnega energijskega vira v središču svetlobni žarki širijo, dobivajo vse bolj snovne lastnosti in se na robovih zgostijo v kompaktne, a še vedno vibrirajoče barvne površine. Živi in dela v Ljubljani ter Bohinjski Bistrici.

portret Zdenke Žido